Audubon Bowen Ed. Pl. 100, Missouri Mouse
1,500.00 1,500.00 1500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 103, Hoary Marmot
2,800.00 2,800.00 2800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 104, Collie's Squirrel
2,000.00 2,000.00 2000.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 105, Columbia Pouched Rat
1,800.00 1,800.00 1800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 105, Columbia Pouched Rat
1,800.00 1,800.00 1800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 107, Lewis Marmot
1,800.00 1,800.00 1800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 108, Bachman's Hare
4,800.00 4,800.00 4800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 108, Bachman's Hare
4,800.00 4,800.00 4800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 11, Northern Hare, Summer
12,000.00 12,000.00 12000.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 112, Californian Hare
8,000.00 8,000.00 8000.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 113, Exquimaux Dog
8,500.00 8,500.00 8500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 114, Say's Marmot Squirrel
2,200.00 2,200.00 2200.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 114, Say's Marmot Squirrel
2,200.00 2,200.00 2200.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 117, Dusky Squirrel
3,800.00 3,800.00 3800.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 117, Dusky Squirrel
3,800.00 3,800.00 3800.0 USD