John James Audubon

Audubon Bien Ed. Pl. 45 Purple Martin
8,500.00 8,500.00 8500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 132, Hare Indian Dog
8,500.00 8,500.00 8500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 113, Exquimaux Dog
8,500.00 8,500.00 8500.0 USD
Audubon Havell Ed. Pl 29, Towee Bunting
8,500.00 8,500.00 8500.0 USD
Audubon's Watercolors Pl. 1, Wild Turkey
8,500.00 8,500.00 8500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 112, Californian Hare
8,000.00 8,000.00 8000.0 USD
Audubon's Watercolors Pl. 242, Snowy Heron
8,000.00 8,000.00 8000.0 USD
Audubon Bien Ed. Pl. 226 Fish Crow
7,600.00 7,600.00 7600.0 USD
Audubon Havell Ed. Pl 182, Ground Dove
7,500.00 7,500.00 7500.0 USD
Audubon Bien Ed. Pl. 138, Mockingbird
7,500.00 7,500.00 7500.0 USD
Audubon Bien Ed. Pl. 414 Smew or White nun
7,500.00 7,500.00 7500.0 USD
Audubon Bien Ed. Pl. 389 Crested Grebe
7,500.00 7,500.00 7500.0 USD
Audubon Bowen Ed. Pl. 126, Caribou or Reindeer
7,500.00 7,500.00 7500.0 USD
Audubon Havell Ed. Pl 247, Velvet Duck
7,500.00 7,500.00 7500.0 USD
Audubon Havell Ed. Pl 244, Common Gallinule
7,500.00 7,500.00 7500.0 USD
Audubon Havell Ed. Pl 164, Tawny Thrush
6,500.00 6,500.00 6500.0 USD
Audubon Havell Ed. Pl 345, American Widgeon
6,500.00 6,500.00 6500.0 USD
Audubon Havell Ed. Pl 132, Three-Toed Woodpecker
6,500.00 6,500.00 6500.0 USD